PREMI RAFAEL PATXOT I JUBERT

2016

Garganté i Llanes, Maria
Solà i Colomer, Xavier

Santuaris, ermites i capelles a l’època del Barroc (segles xvi-xviii): geografia sagrada de la muntanya catalana

Ponència: Castellet i Solanas, Manuel , Massot i Muntaner, Josep, Jorba i Jorba, Manuel

1 exemplar en paper + 1 CD
_________________________________

2017

Pujol i Hamelink, Marcel

La marina catalana a la Baixa Edat Mitjana a través de Sant Feliu de Guíxols

Ponència: Castellet i Solanas, Manuel, Massot i Muntaner, Josep, Barca, Francesc Xavier

1 exemplar en paper

_________________________________

2018

González Rabassó, Georgina

Subtilitates naturae. Continuïtats i ruptures a la cosmologia d’Hildegarda de Bingen (1098-1179)

Ponència: Castellet i Solanas, Manuel, Jou i Mirabent, David, Monserrat i Molas, Josep

1 exemplar en paper

_________________________________