L’obra

INTRODUCCIÓ

A continuació us presentem la compilació de l’obra de Rafael Patxot i Jubert i les seves aportacions a la cultura catalana en una base de dades que permet conèixer el gran abast d’aquestes actuacions.

La compilació és fruit de l’interès de la família de Rafael Patxot per buscar una eina que pogués reunir tota la informació sobre l’acció de Rafael Patxot i Jubert, en ser tan extensa i variada. La base de dades, i el treball de cerca i buidatge de les fonts (arxivístiques, orals, i bibliogràfiques) han estat elaborats per les documentalistes Eulàlia Miret i Imma Garsaball.

Els registres es poden cercar de manera genèrica o bé desplegant informacions més concretes com l’àrea temàtica, l’any o el tipus d’obra que pugui interessar. El resultat es presenta descrit amb camps que permeten copsar al detall la magnitud del personatge que va ser Rafael Patxot i Jubert.